DURF LICHT te WEZEN voor jezelf en je omgeving

In maart 2000 kwam er een grote ommekeer in mijn leven,waardoor ik het schrijven dat ik ook reeds in mijn jeugd had gedaan, hervatte. In eerste instantie was het schrijven bedoeld om mijn verhaal kwijt te kunnen. Door moeilijke perioden in mijn leven had ik geleerd om dieper in mijzelf te kijken en ofschoon dit vaak pijnlijk was hadden deze zelfconfrontaties en zelfreflecties eerder een helend effect op mijn innerlijke belevingswereld.

Op een dag mocht ik van gene zijde stukjes tekst ontvangen waarvan al snel bleek dat het titels waren van hoofdstukken en boeken die ik zou gaan schrijven. Het totaal van deze boeken zou alle aspecten van het leven belichten en het schrijven van voornamelijk gedichten ging meer en meer over in het schrijven van geïnspireerde teksten en verhalen die uitsluitend berusten op levenservaringen.

Dit heeft er toe geleid dat in 2003 het eerste boek verscheen: “Durf te Zijn”.
Het vervolg, “Weet wie je bent” verscheen in 2006 en in december 2010 is deel drie verschenen: “Zijn die je bent”. Thans ben ik bezig met de invulling van de delen 4 en 5.

Naast schrijven heb ik ook diverse cursussen, voornamelijk van spirituele aard, voltooid. De vele manieren van verdieping verrijkten mijn leven, boden mij nieuwe inzichten en gaven antwoorden op vragen die onze samenleving mij onmogelijk kon geven. Het betekende voor mij genezing op velerlei vlak en voelde als een vorm van bevrijding. Mijn waardevolle ervaringen en informaties deelde ik met anderen en zowel mens als dier hebben er reeds baat bij mogen hebben.

In deze zeer interessante tijd gebeurt er heel veel in de innerlijke en uiterlijke wereld van alle leven op Aarde, waardoor het regelmatig gebeurt dat je ineens niet meer weet hoe je verder moet met het leven. Vanuit mijn belevingswereld is het echter een Waarheid dat er vanuit de Goddelijke wereld altijd hulp is mits er om gevraagd wordt!

Wilt u graag meer informatie of wilt u graag een bestelling doen, klik dan hier.